Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe
Az Észak – alföldi régióban további célcsoporttagok bevonására, támogatási szerződés kötésre sem 30 év alattiak, sem 30 év felettiek esetében nincs lehetőségünk. A lehetséges célcsoporttagok száma elérte a maximumot, így jelen projekt keretén belül nem tudjuk újra nyitni a szerződéskötés lehetőségét a későbbiekben sem. Hasonló pályázati
lehetőségről jelenleg sajnos nincs tudomásunk. Természetesen a Támogatási szerződéssel már rendelkező pályázóink számára a projektben történő továbblépést biztosítjuk.
  Projektinfó

Kedvezményezett: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Konzorciumi tagok:

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.

INNOVA észak-Alföld Nonprofit Kft.

 

Projekt címe: Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatása az észak-alföldi régióban

Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00004

Támogatás összege (Ft): 1 402 906 081

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.06.29.

A megvalósítás fő helyszíne: 4029 Debrecen, Csapó u. 26.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány „Az álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás projekt észak-alföldi régióban történő megvalósítását konzorciumban végezte a DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft-vel és az INNOVA észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel.

 

A projekt céljai az alábbiak voltak:

• életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok – álláskeresők komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás),

• élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással,

• a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése,

• együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások között, továbbá a régiók között a vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között a szinergiák optimális kihasználása végett.

Közvetlen célcsoport egyrészt az észak – alföldi régióban élő 18-25 év közötti fiatalok voltak, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak, a 25 év felettiek, akik a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, másrészt a 30 év feletti regisztrált álláskeresők.

A projektben 2105 fő képzése valósult meg, akik közül legalább 2091-en alapítottak saját vállalkozást.

A projekthez szorosan kapcsolódik a GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 pályázat, melyek keretében a megalakult vállalkozások akár 4.573.800 Ft 100%-ban vissza nem térítendő támogatást kaptak üzleti elképzelésük megvalósításához és annak első évi működtetéséhez.